เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และวันที่ 10 มกราคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ แก่ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยท่านรองอธิบดีฯทั้ง 4 ท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.