เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองกลัง เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ และร่วมสังสรรค์งานเลี้ยง "ส่งเสริมเกษตรเฮฮาปี 2561" เพื่อสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.