เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.