เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยคณะเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.