ข่าวด่วน ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานข้อมูลประกอบการชี้แจงผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ตามที่ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.