กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
16 ก.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ณ 13 กค 61) ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 6 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 30 มิย 61 ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 22 มิย 61 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 15 มิย 61 ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 11 มิย 61 ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 31 พค 61 ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2561 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ณ 25 พ.ค.61 (เงินกันฯ ณ 28 พ.ค.61) ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18 พ.ค.61 (เงินกัน21พค61) ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 11 พ.ค.61(เงินกันเหลื่อมปี15พค61) ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 4 พ.ค.61 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 30 เมย 61 ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 27 เมย 61 ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 20 เมย 61 ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 17 เมย 61 ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 5 เมย 61 ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 31 มีค 61 ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 23 มี.ค. 61 ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 16 มี.ค.61 ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 12 มี.ค.61 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.