กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ม.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (21 ม.ค.62) ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (14 ม.ค.62) ดาวน์โหลด
07 ม.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (7 ม.ค.62) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (31 ธ.ค.61) ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (24 ธ.ค.61) ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (17 ธ.ค.61) ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (11 ธ.ค.61) ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (30 พ.ย.61) ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (26 พ.ย.61) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (19 พ.ย.61) ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (12 พย 61) ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (5 พ.ย.61) ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (31 ต.ค.61) ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (29 ต.ค.61) ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ณ 22 ตค 61 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นปีงบประมาณ (28 กย 61) ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (24 ก.ย.61) ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (17กย61) ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (10 กย 61) ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (31 สค 61) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.