กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
12 มี.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 12 มี.ค.61 ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 28 กพ 61 ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 26 กพ 61 ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 19 กพ 61 ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ณ 12 กพ 61 ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 5 ก.พ.61 ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 31 มค 61 ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ณ 29 มค 61 ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 22 มค 61 ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 15 ม.ค.61 ดาวน์โหลด
08 ม.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 8 ม.ค. 61 ดาวน์โหลด
03 ม.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 31 ธค 60 ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 29 ธค 60 (เวลา 9.00 น) ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 25 ธค 60 ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 18 ธค 60 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 12 ธค 60 ดาวน์โหลด
06 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 6 ธ.ค. 61 ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 30 พย 60 ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 27 พ.ย.60 ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 21 พ.ย.60 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.