กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
22 ก.พ. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 22 กพ 64 ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 15 กพ 64 ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 8 กพ 64 ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 กพ 64 ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ิณ 25 มค 64 ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 18 มค 64 ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ 11 มค 64 ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 4 มค 64 ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2563 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 28 ธค 63 ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 21 ธ.ค.63 ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 14 ธ.ค.63 ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 7 ธค 63 ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (30 พย 63) ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 24 พย 63 ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 16 พย 63 ดาวน์โหลด
10 พ.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 9 พย 63 ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 31 ตค 63 ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 26 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นปีงบประมาณ 30 กย 63 ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ 28 กย 63 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.