กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
16 ต.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 16 ตค 60 ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 9 ต.ค.60 ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2560 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 25 กย 60 (ขอให้หน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่ายด้วยค่ะ) ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 18 กย 60 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 11 ก.ย.60 ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 31 สค 60 ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 28 สค 60 ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 21 สค 60 ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 15 สค 60 ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 7 สค 60 ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 31 กค 60 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 24 กค 60 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ณ 17 กค 60 ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 11 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 30 มิย 60 ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 26 มิย 60 ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 16 มิย 60 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 12 มิ.ย. 60 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 5 มิย 60 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.