กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
17 ก.พ. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 17 กพ 62) ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (11 กพ. 63) ดาวน์โหลด
03 ก.พ. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 31 มค 63) ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 27 มค 63) ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ณ 20 มค 63) ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 13 ม.ค.63) ดาวน์โหลด
09 ม.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (6 ม.ค.63) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (31 ธ.ค.62) ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 23 ธ.ค.62) ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 16 ธ.ค.62) ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 9 ธ.ค. 62) ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 30 พ.ย.62) ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 25 พ.ย.62) ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 18 พ.ย.62) ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 11 พ.ย.62) ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 31 ตค 62) ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 28 ต.ค.62) ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 21 ต.ค.62) ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ณ 15 ตค 62) ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.