กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
06 ส.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (6 สค 61) ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (31 ก.ค.61) ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (26 กค 61) ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (20 กค 61) ดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ณ 13 กค 61) ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 6 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 30 มิย 61 ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 22 มิย 61 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 15 มิย 61 ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 11 มิย 61 ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 31 พค 61 ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2561 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ณ 25 พ.ค.61 (เงินกันฯ ณ 28 พ.ค.61) ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18 พ.ค.61 (เงินกัน21พค61) ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 11 พ.ค.61(เงินกันเหลื่อมปี15พค61) ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 4 พ.ค.61 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 30 เมย 61 ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 27 เมย 61 ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 20 เมย 61 ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 17 เมย 61 ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2561 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 5 เมย 61 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.