กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 ก.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 24 กค 60 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ณ 17 กค 60 ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 11 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 30 มิย 60 ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 26 มิย 60 ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 16 มิย 60 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 12 มิ.ย. 60 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 5 มิย 60 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 31 พค 60 ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ณ 29 พค 60 ดาวน์โหลด
23 พ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 22 พค 60 ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ณ 15 พค 60 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 8 พ.ค.60 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 30 เมย 60 ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 24 เมย 60 ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 18 เมย 60 ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 10 เม.ย. 60 ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 31 มี.ค.60 ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ณ 27 มีค 60 ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 60 ณ 20 มีค 60 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.