กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
13 มี.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 13 มี.ค.60 ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 6 มี.ค.60 ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 27 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 20 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 14 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 6 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 31 ม.ค.60 ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 30 ม.ค.60 ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2560 ณ 23 ม.ค.60 ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ 16 ม.ค. 60 ดาวน์โหลด
09 ม.ค. 2560 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 9 ม.ค.60 ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ 31 ธ.ค. 59 ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ 25 ธ.ค.59 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 19 ธ.ค.59 ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 13 ธ.ค.59 ดาวน์โหลด
06 ธ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย 6 ธค 59 ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ 30 พ.ย.59 (เวลา 9.00 น.) ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 28 พ.ย.59 ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปี 2560 ณ 21 พ.ย.59 ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณรายจ่าย 2560 ณ 14 พ.ย.59 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.