กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
07 พ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 7 พ.ย.59 ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ณ 31 ต.ค.59 (เวลา 9.00 น) ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย 21 ตค59 ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2559 ผลเบิกจ่ายเงิน 17 ตค 59 ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ณ 10 ตค 59 ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 59 ณ 30 กย 59 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2559 ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 26 กย 59 ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2559 ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 19 กย 59 ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ12กย59 ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2559 ผลการเบิกจ่าย5กย59 ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2559 ผลเบิกจ่าย29สค59 ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย22สค59 ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 16 ส.ค. 59 ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 31 กค 59 ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 25 กค 59 ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย 15 กค 59 ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 11 ก.ค.59 ดาวน์โหลด
05 ก.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 30 มิย 59 ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย 30 มิย 59 ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่าย 27 มิย 59 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.