กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 มิ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ 20 มิย 59 ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 16 มิย 59 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 13มิย59 ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 6 มิย 59 ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่าย 31 พค 59 ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 26 พค59 ดาวน์โหลด
23 พ.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2559 ณ 23 พค 59 ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 16 พค 59 ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2559 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 10 พ.ค.59 ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ 29 เมย 59 ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2559 ณ 25 เมย 59 ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2559 ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 16 เมย 59 ดาวน์โหลด
05 เม.ย. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 4 เมย 59 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2559 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ 31 มีค 59 ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน 28 มีค 59 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ 21 มี.ค.59 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ 16 มี.ค.59 ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 14 มี.ค.59 ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2559 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.