กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
01 ก.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน – รายโครงการ – รายหน่วยงาน) ณ 30 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 28 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 21 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน – รายโครงการ – รายหน่วยงาน) ณ 16 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 14 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 7 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 31 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน – รายโครงการ – รายหน่วยงาน) ณ 28 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 24 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 17 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน - รายโครงการ - รายหน่วยงาน) ณ 17 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 11 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 3 พ.ค. 64 ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 26 เมย 64 ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 19 เมย 64 ดาวน์โหลด
05 เม.ย. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 5 เมย 64 ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 29 มีค 64 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 22 มีค 64 ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 15 มีค 64 ดาวน์โหลด
08 มี.ค. 2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 8 มีค 64 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.