การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
06 ก.พ. 2560 06 ก.พ. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ธ.ค. 2559 01 ธ.ค. 2559 ถึง 09 ธ.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2559 ถึง 07 ธ.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2559 2016-11-29 ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร
22 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559 ถึง 29 พ.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ต.ค. 2559 14 ต.ค. 2559 ถึง 21 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ต.ค. 2559 17 ต.ค. 2559 ถึง 25 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2559 ถึง 20 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2559 ถึง 16 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2559 09 มี.ค. 2559 ถึง 16 มี.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
01 มี.ค. 2559 2016-03-04 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน
28 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559 ถึง 04 ก.พ. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ธ.ค. 2558 03 ธ.ค. 2558 ถึง 11 ธ.ค. 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 ถึง 02 ธ.ค. 2558 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2558 2015-11-23 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
30 ต.ค. 2558 30 ต.ค. 2558 ถึง 06 พ.ย. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชั้น 4 อาคาร 1 เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2558 2015-11-03 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ต.ค. 2558 2015-10-27 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2559 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2558 2015-08-25 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2558 2015-08-25 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.