การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
19 ส.ค. 2558 2015-08-26 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัอซื้อระบบควบคุมการประชุมแบบหลายจุดและระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
27 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2558 ถึง 05 ส.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สุู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2558 2015-07-23 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร(3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหลัก และจัดนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนนารีศรีแผ่นดิน" ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2558 02 ก.ค. 2558 ถึง 07 ก.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2558 01 พ.ค. 2558 ถึง 08 พ.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2557 2014-11-21 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 กลุ่ม 9 รายการ
17 พ.ย. 2557 17 พ.ย. 2557 ถึง 21 พ.ย. 2557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ต.ค. 2557 ถึง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09 ต.ค. 2557 09 ต.ค. 2557 ถึง 14 ต.ค. 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ย. 2557 2014-10-02 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
09 ก.ย. 2557 09 ก.ย. 2557 ถึง 12 ก.ย. 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 ก.ย. 2557 2014-09-05 ร่างTORจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
29 ส.ค. 2557 2014-09-01 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558
18 ส.ค. 2557 18 ส.ค. 2557 ถึง 25 ส.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 หลัง
15 ส.ค. 2557 18 ส.ค. 2557 ถึง 25 ส.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยาม กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 รายการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.