การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ วันที่หมดประชาวิจารณ์ เรื่อง
12 ต.ค. 2561 2018-10-18 ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มิ.ย. 2560 2017-06-09 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2
25 พ.ค. 2560 2017-06-30 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2558 2015-11-23 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
27 ต.ค. 2558 2015-11-03 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2558 2015-08-26 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัอซื้อระบบควบคุมการประชุมแบบหลายจุดและระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
18 พ.ย. 2557 2014-11-21 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 กลุ่ม 9 รายการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.