การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ วันที่หมดประชาวิจารณ์ เรื่อง
18 ธ.ค. 2561 2018-12-21 ร่างประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2561 2018-12-17 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
28 พ.ย. 2561 2018-12-03 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2561 2018-11-30 ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 ระบบ
20 พ.ย. 2560 2017-11-23 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 จำนวน 9 เดือน
19 ก.ค. 2560 2017-06-23 ร่างรายละเอีดยคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว) สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มิ.ย. 2560 2017-06-06 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มี.ค. 2559 2016-03-04 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน
21 ต.ค. 2558 2015-10-27 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2559 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2558 2015-08-25 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2558 2015-08-25 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2558 2015-07-23 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร(3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2557 2014-10-02 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
02 ก.ย. 2557 2014-09-05 ร่างTORจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
29 ส.ค. 2557 2014-09-01 ร่างTORประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.