การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
01 ธ.ค. 2558 03 ธ.ค. 2558 ถึง 11 ธ.ค. 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 ถึง 02 ธ.ค. 2558 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2558 30 ต.ค. 2558 ถึง 06 พ.ย. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชั้น 4 อาคาร 1 เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2558 ถึง 05 ส.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สุู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหลัก และจัดนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนนารีศรีแผ่นดิน" ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2558 02 ก.ค. 2558 ถึง 07 ก.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2558 01 พ.ค. 2558 ถึง 08 พ.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.